Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Bystrc: Vyhodnocení roku 2011 a příprava rozpočtu MČ

St 23.11.2011 00:00

V letošním roce jsme uskutečnili plánované zateplení 1 bytového domu, u 6 domů výměnu oken a u 20 domů výměnu, byly opravené a vybudované nové chodníky.

Probíhá kolaudace letošní největší investiční akce, zateplení ZŠ Heyrovského 32 v hodnotě 31,5 mil. Kč. 41,9% z této částky je pokryto z Evropské dotace. Zateplení se týkalo obvodového pláště, střešní konstrukce a výměny oken a dveří. Nový a jistě podstatně krásnější vzhled získala škola vkusnou barevnou fasádou. Po regeneraci školního hřiště za 7,65 mil. Kč s následnou 85 % návratností z rozpočtu Evropského fondu se nám tak podařilo zregenerovat již druhou bystrckou ZŠ.

Máme tak již dvě zregenerované školy včetně sportovního zázemí, sloužícího nejen k výuce, ale i k volnočasovým aktivitám občanů.

Probíhá výsadba zeleně, financovaná z programu EU, bylo vybudováno 1nové a regenerovaná 2 dětská hřiště, vyměnila se okna u MŠ Štouračova a zregenerovala se kotelna v MŠ Laštůvkova, dokončuje se výstavba MŠ Kamechy I, kde právě probíhá přijímací řízení.

Zavedli jsme nové zásady zadávání veřejných zakázek, kdy na webových stránkách zveřejňujeme všechny zakázky nad 5 tis. Kč. To vedlo jednak k úsporám, ale i k problémům s některými nekvalitními dodavateli.

Připravujeme se i na velké změny způsobené přijetím reformních zákonů, zejména v sociální oblasti.

7. prosince má Zastupitelstvo na programu schválení ?Seznamu oprav a investic? a nejen s tím spojený rozpočet naší městské části. Vytipovali jsme nejdůležitější úkoly, které chceme ze svého rozpočtu realizovat příští rok.

V oblasti školství to jsou další opravy v mateřských i základních školách (osvětlení, podlah, schodišť, navážecí rampy) a investiční akce jako rekonstrukce služebního bytu na třídu MŠ Laštůvkova 57/59, zateplení podchodu a rekonstrukce šaten ZŠ Laštůvkova 77 a výměna rozvodů v ZŠ Vejrostova.

Samozřejmě se budeme snažit o získání dotací na zatepleni ZŠ Laštůvkova, poslední neregenerované školy. Přineslo by to zásadní úsporu nákladů na energie.

V ostatních oblastech jsou to zejména bezbariérové úpravy chodníků, oprava účelové komunikace od parkoviště Kozí horka k Jelenímu žlíbku, nátěr ?Skateareálu?, zabezpečení skalní stěny v Údolí oddechu a investiční akce jako rekonstrukce dětských hřišť v Centrálním parku, u ulic Větrné, Opálkové, Vondrákové, zřízení stezky zdraví s rehabilitačními prvky v Údolí oddechu. Chceme dokončit regeneraci našich 1bytových domů, včetně výměn 12výtahů.

RNDr. Vladimír Vetchý; starosta MČ Brno-Bystrc