Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Pomoc slabším považujeme v životě a fungování celé společnosti za zcela zásadní a nezbytně nutnou věc. Přeneseno na obec to znamená, že ze své funkce starosty chci významně podporovat lidi, kteří buď „ještě“, nebo „už“ nejsou v tzv. ekonomicky produktivním věku, tedy děti, mládež a seniory.
Jelikož na podzim každoročně slaví naši starší spoluobčané svátek, rád bych v měsíci září aktivní bystrcké seniory pozval na celoměstské sportovní seniorské hry, které se na moje pozvání budou konat poprvé v Bystrci. Zúčastní se jich týmy z různých brněnských městských částí a Bystrc patrně nasadí týmů více.
Inspiraci pro uspořádání této akce jsem získal v roce 2019 v Králově poli, kde jsem byl fandit našim seniorům z Bystrce. Seznámil jsem se tam s předsedkyní Svazu důchodců ČR, městské organizace Brno, paní Alenou Kudličkovou a nabídl jí pomoc a místo pro hry při zajištění dalšího ročníku. Kvůli covidovým omezením se v roce 2020 nekonaly, pro letošní rok již máme stanoven termín.
Program a soutěžní disciplíny budou velmi zajímavé. Nepůjde však jen o vítězství, ale především o zábavu, přátelské setkání a společně strávený čas. Zajištěno bude i občerstvení , ceny pro vítěze a grilované selátko pro posílení . Oslovil jsem městskou společnost Teplárny Brno a ta následně sponzorským darem 25 000 Kč na seniorské hry přispěla.
Rugby Club Bystrc poskytl k uskutečnění her své hřiště. Všem za podporu seniorských her velmi děkuji!