Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Informace z MČ Brno - Bystrc

St 16.01.2013 10:36

Vážení Bystrčtí spoluobčané, ceníme si Vaší podpory a i díky ní jsme mohli plnit v roce 2012 náš volební program, při participaci s koaličními partnery.

V uplynulém roce jsme uskutečnili plánované zateplení bytových domů, výměnu oken i výtahů, byly opravené a vybudované chodníky. Zrekonstruovaná jsou dvě dětská hřiště v Centrálním parku a další tři na ulici Větrná, Opálkova a Vondrákova. Proběhla poslední etapa výsadby zeleně financovaná z programu EU završená kontrolou příslušnou komisí. Prošli jsme bez závad.

V oblasti školství jsme realizovali opravy a investice v částce cca 7 mil. Kč. Proběhla oprava plochy s odvodněním pod vstupním schodištěm ZŠ Laštůvkova, oprava podlahy třídy a dvou kabinetů a navážecí rampy u školní jídelny v ZŠ Heyrovského 32, oprava měření a regulace kotelny MŠ Kachlíkova 17 a oprava krytů radiátorů MŠ Kachlíkova 19 a MŠ Štouračova 23. Zateplili jsme strop podchodu u ZŠ Laštůvkova, vyměnili rozvody a vybudovali místnost pro volnočasové aktivity na ZŠ Vejrostova.

Při tom se nám podařilo transparentním zveřejňováním všech zakázek nad 15 tis. Kč na webových stránkách dosáhnout významných úspor proti rozpočtovaným nákladům. I když mnohdy za cenu nemalých problémů s některými nekvalitními dodavateli.

Na druhé straně máme připravené akce i na tento rok podložené i příslušným rozpočtem.

V oblasti školství připravujeme celkovou rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Heyrovského v projektovaném nákladu 2,4 mil. Kč a vzhledem k zatím nepokračování dotačního titulu „Zelená úsporám“ plánujeme zahájit zateplování MŠ z vlastních prostředků. V tomto roce to bude MŠ Kachlíkova 17 v předpokládaném nákladu 3 mil. Kč. Zároveň provedeme opravu osvětlení v MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 a MŠ Štouračova.

V oblasti ostatní to bude novostavba dětského hřiště v obytném souboru Kamechy (1 mil. Kč), rekonstrukce dětského hřiště na ulici Rerychova (800 tis.), vestavba archivu do objektu kotelny ZŠ Vejrostova (1,5 mil. Kč), zřízení stezky zdraví v Údolí oddechu (1 mil. Kč) a rekonstrukce sociálního zařízení ve Společenském centru (700 tis. Kč). Dále plánujeme posílení veřejného osvětlení na ulici Laštůvkova, vybudování parkovacích stání v horní části ulice K Dálnici. Zároveň chceme provést nutné opravy chodníků a účelových komunikací.

Samozřejmě jste zváni i na vlastní zasedání Zastupitelstva naší městské části, aby jste sami mohli svými poznatky pomoci při realizaci dobrých nápadů v obci.

 

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,starosta MČ Brno - Bystrc
Mgr.,JUDr. Tomáš Kratochvíl, předseda MO ČSSD Brno - Bystrc