Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Mnozí z nás nejspíš občas zajdou procházku nebo si zarelaxovat či zaplavat k Brněnské přehradě. Možná jste si tedy všimli, že voda v naší přehradě patří v rámci přírodních koupání k těm čistějším. Tento stav chceme nejenom zachovat, ale i dále zlepšovat.
Momentálně přehradu léčíme , tedy řešíme následky celé řady nepříznivých vlivů. Rád bych situaci posunul k odstraňování těchto příčin a to vybudováním nové kanalizace 
Za desetiletí provozu chat a rekreačních objektů bez kanalizace se průsaky a přepady ze septiků, ať už fekálie nebo chemické přípravky dostávají až do přehrady a podporují vznik sinic  i dalších znečištění. Také chemicky ošetřovaná pole na přítocích Svratky každoročně při deštích nebo tání sněhu přináší svůj díl nečistot.
V červenci jsem se zúčastnil jednání na Strategickém projektu Brněnská přehrada, následně bych rád inicioval jednání u podobného projektu názvem Budoucnost Brněnské přehrady, kdy poslední setkání Kancelář architekta města Brna uskutečnila v roce 2017. Oba projekty spolu souvisí a budu rád, pokud se je podaří spojit a budeme dále postupovat rychle, konstruktivně a společně.
Za městskou část Brno-Bystrc jsem požadoval řešit především:
- Problematické plánované zjednosměrnění ulice Hrázní kvůli dostupnosti IZS (hasičů) do Bystrce.
- Dokončení umístění zastávek autobusů do zálivů.
- Nutnost vybudování kanalizace podél celé bystrcké strany přehrady, kde jsou rekreační objekty, které jsou mnohdy užívány pro trvalé bydlení.
- Nepovolovat další problematické zábavné atrakce, které nejsou vhodným využitím kvůli generovanému hluku, ale preferovat spíše sportovní a pohybové aktivity.
- Zajistit bezpečnost zejména v okolí Sirky, a to personálním posílením hlídek MP a zvýšením frekvence výjezdů, zejména ve večerních hodinách.
- Problematiku vandalismu.
Etapa definování problémů za přispění odborníků probíhá nyní, dalšími kroky bude navrhnout konkrétní řešení, a nakonec zajistit financování odsouhlasených projektů. O dalších jednáních a postupu vás budu informovat.