Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Řícení skály nad Údolím Oddechu v Bystrci

Út 23.04.2013 10:26

V ulici Pod Horkou, nad garážemi na počátku Údolí Oddechu v Bystrci, se nachází skalní stěna. Skála byla obnažena činností místních obyvatel v minulosti. Místní si rozšiřovali prostor pro výstavbu garáží a domků ve svahu.

Vliv počasí – eroze, časem způsobily zvětrání a ztrátu soudržnosti skály. Úlomky skály ohrožují stavby, které stojí pod ní. Padající kameny jsou nebezpečím i pro místní obyvatele, kteří se v nebezpečných místech pohybují a navštěvují zahrádkářskou klubovnu, popřípadě žijí v blízkých domech postavených ve svahu.

Problém řeší městská část od roku 2011. Bystrc nechala vypracovat stanovisko České geologické služby, následně byly pořízeny geotechnické podklady pro projektovou přípravu samotných prací. Projekt zpracovala v květnu 2012 firma TF projekt, spol. s r. o. z Děčína.

Územní souhlas na sanační práce byl již vydán a jeho platnost končí v polovině května tohoto roku, což situaci dále komplikuje.

Bystrc žádala město Brno o schválení investičního záměru na tuto akci a její finanční zajištění z městské úrovně. Ukázalo se, že pro takové situace existuje evropský dotační titul, a proto byl úkol svěřen Oddělení evropských fondů MMB. O dotaci je požádáno, na přidělení dotace se však stále čeká.

Mezitím situace dospěla do kritického stavu. Nad stavbou popisné číslo 86 se začaly uvolňovat větší kusy kamene a ohrožovat obyvatele domu. Geologická služba označila situaci za havarijní a Stavební úřad Bystrc vydal Výzvu ke zjednání nápravy.

Městská část tudíž nemůže nadále čekat na řešení formou evropské dotace, ale musí neprodleně jednat. Sanace skály bude rozdělena na dvě etapy a Bystrc se pustí do nejnutnějších prací z vlastních prostředků ještě do půli května. V režimu havárie tak odstraní akutní nebezpečí.

Nadále však zůstává nutnost celkové sanace skalní hrozby – předpokládané celkové náklady převýší milion korun.

Jiří Altman
místostarosta Brno-Bystrc