Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Volební program 2014

St 06.08.2014 10:57

Komunální volby 2014

Společně s Vámi pro Bystrc

Vážení spoluobčané,

jsme vaši sousedé, žijeme zde společně a máme stejné zájmy i potřeby jako vy. Přijďte podpořit naši přátelskou, bezpečnou, fungující a otevřenou městskou část Bystrc. Dnes volíte nás, a náš program po vás. Bez vaší podpory, které si velmi vážíme, to nedokážeme. Vaše podpora bude pro nás závazkem. Dovoluji si Vás pozvat k volbám do Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc a požádat o podporu na další čtyři roky.

Navážeme na naši dobrou práci v minulém volebním období. Naši kandidáti nabízejí jak zkušenost, tak i znalost bystrckých problémů, zároveň s novým pohledem na potřeby občanů Bystrce.

 • Naší prioritou bude další efektivní čerpání z fondů EU. Budeme zveřejňovat výběrová řízení na webových stránkách, jejich zadání, průběh včetně smluv a veřejně projednávat s občany významné projekty.
 • Stejně úspěšně, jako jsme provedli z dotačních titulů rekonstrukci ZŠ Vejrostova, ZŠ Heyrovského a MŠ Kachlíkova 17, 19, 21, bude naší snahou využitím fondů EU regenerovat budovy ZŠ Laštůvkova a zbylých MŠ Štouračova a Laštůvkova.
 • V oblasti školství je naší prioritou vybudování variabilní šestitřídní mateřské školy Kamechy II, s možností přebudování tří tříd na učebny prvních tříd ZŠ.
 • Zaměříme se na další zlepšení vybavenosti škol a mateřských školek moderním zařízením a didaktickými pomůckami.
 • Udržíme Bystrc bezpečný ve spolupráci se státní i městskou policií.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci domů svěřených městské části výměnou bytových jader.
 • Při pronajímání obecních bytů budeme podporovat rodiny s dětmi.
 • Dokončíme projekt obnovy a výsadby zeleně s následným vybavením lavičkami a dalším mobiliářem.
 • Budeme vystupovat proti nekontrolovanému rozvoji zábavního průmyslu na Brněnské přehradě. Podpoříme projekty směřující k udržení čisté Brněnské přehrady, jejího rekreačního rázu a zlepšení vybavení pláží.
 • V oblast dopravy bude naší prioritou zajištění dopravní obslužnosti, včetně úsilí o prodloužení tramvajové trati.
 • Budeme podporovat sportovní kluby se zaměřením na sportovní vyžití dětí a mládeže.
 • Budováním infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště, petanque dráhy veřejně přístupné „FIT-HŘIŠTĚ“) rozšíříme možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce.
 • Budeme nadále podporovat zájmová sdružení a spolky, ve kterých senioři naší městské části vykonávají svoji zájmovou, kulturní a společenskou činnost. Podpoříme akce pro zkvalitnění života seniorů.
 • Budeme podporovat další rozvoj kapacity a zvýšení rozsahu bystrckých pečovatelských služeb.


  JUDr. Tomáš Kratochvíl, Váš kandidát na starostu