Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Projektové práce u křižovatky UNI HOBBY pokračují.
Ve středu 7. dubna proběhlo další on-line jednání na téma mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Bystrcká - Kníničská. Jednání se zúčastnili zástupci MMB, JmK, městských částí Brno-Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-Komín, projektanti a další subjekty. Posunuli jsme se zase dále, základní tvar je odsouhlasen a nyní se na žádost MČ Brno-Komín bude znovu posuzovat možnost zachování tramvajových zastávek v oblasti kamenolomu a také změna jedné z přístupových cest pro pěší.
Stávající proces řešení MÚK Bystrcká - Kníničská začal na základě mé žádosti na jednání našeho ZMČ Brno-Bystrc 14. října 2015, které schválilo usnesení řešit tuto problematiku s MMB. Následně jsem pro vetší důraz našeho požadavku požádal o podporu také starosty okolních městských částí a obcí, kteří se podpisem k žádosti také připojili. Na posledním jednání jsem požádal o harmonogram projekčních prací, který jsem od projektanta obdržel a nyní jej zveřejňuji.
MÚK Kamenolom - předpokládaný harmonogram projekčních prací (podle projekční firmy):
DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí:
- zahájení prací leden 2021
- doba trvání 10 měsíců
- podání žádosti listopad 2021
- předpokládaná doba trvání územního řízení do vydání územního rozhodnutí 1 rok - listopad 2022
Výběrové řízení na DSP/PDPS (1-2 měsíce)
DSP/PDPS – dokumentace pro stavební povolení/projektová dokumentace provedení stavby:
- zahájení prací leden 2023
- doba trvání 8 měsíců
- podání žádosti srpen 2023
- předpokládaná doba trvání stavebního řízení do vydání stavebního povolení 1 rok - srpen 2024.
Z pozice starosty Bystrce není úplně jednoduché projekt který je v Komíně ,,tlačit“ k větší rychlosti a především ke stavební realizaci, ale budu dělat maximum. O dalším postupu vás budu informovat.
krizovatka